Evropská noc pro netopýry

ORNIS zve na Evropskou noc pro netopýry

Logo

Česká společnost pro ochranu netopýrů

Národní muzeum, Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1

Prožijte letní noci s netopýry


I v letošním roce se od poloviny srpna do září uskuteční na mnoha místech ČR tzv. Mezinárodní (dříve Evropská) noc pro netopýry. Akce koordinované Českou společností pro ochranu netopýrů jsou určené široké veřejnosti, která má díky bohatému programu možnost dozvědět se mnoho zajímavých informací o životě netopýrů, jejich výzkumu a ochraně.

Letos se netopýří noci konají již pošestnácté. Původně evropská akce, kterou každoročně vyhlašuje sekretariát o ochraně netopýrů v Evropě (zkratka EUROBATS), se díky dvouleté kampani k Roku netopýra rozšířila i na další kontinenty a stala se tak akcí celosvětovou. „Cílem této osvětové akce je přiblížit lidem tyto tajemné a zajímavé živočichy, vysvětlit jejich význam v přírodě a také upozornit na to, co netopýry ohrožuje a jak jim lidé mohou pomoci. Řada našich druhů netopýrů je například vázána na úkryty v nejrůznějších lidských stavbách, zejména budovách, a spolupráce s veřejností je proto pro zajištění jejich ochrany zcela zásadní“, vysvětluje Daniel Horáček z České společnosti pro ochranu netopýrů, koordinátor akce v ČR.

Součástí programu většiny připravených akcí jsou nejen přednášky, promítání dokumentárních filmů či výstavy, ale také ukázky metod výzkumu netopýrů, zejména jejich odchyty do sítí a pozorování pomocí ultrazvukových detektorů. Organizátoři proto vybírají lokality, která jsou atraktivní nejen pro návštěvníky, ale také pro netopýry, kteří zde nacházejí své letní i zimní úkryty či lovecká stanoviště. Bývají to většinou areály hradů, zámků, okolí jeskyní, ale třeba také hráze rybníků. „Na většině akcí si lidé mohou prohlédnout netopýry skutečně úplně zblízka. Jde jednak přímo o zvířata odchycená na místě, ale často k tomu využíváme i ochočené trvale handicapované netopýry, kteří jsou zvyklí na kontakt s člověkem a dají se bez problémů hladit nebo krmit. Tradičně nechybí ani hry, soutěže a další doprovodný program pro děti,“ dodává Horáček.

Netopýří noci se každým rokem těší velkému zájmu ze strany veřejnosti, proto se neustále zvyšuje počet míst jejich konání. Akce také probíhají ve více termínech, aby mohly být dostatečně personálně zajištěny. V roce 2012 se od poloviny srpna do konce září uskuteční celkem 39 Nocí pro netopýry, jejich přehled najdou zájemci na internetových stránkách www.ceson.org. S sebou doporučují organizátoři nezapomenout baterku a pohodlné oblečení do přírody a případného večerního chladu.

 

Kontaktní osoby:

Daniel Horáček – koordinátor Mezinárodní noci pro netopýry (daniel.horacek@volny.cz, 603 780 392)

RNDr. Petra Schnitzerová, Ph.D. (nova-petra@centrum.cz, 605 870 323)

Doplňující informace:

Netopýři jsou velmi zajímavou, ale také velice ohroženou skupinou živočichů, která citlivě reaguje na změny životního prostředí a krajiny. Zvýšené používání chemických látek v zemědělství a lesnictví, které způsobuje otravy a fyziologické poruchy netopýrů, úbytek vhodných loveckých stanovišť a úkrytů v souvislosti s přestavbou a opravami budov, či přímé pronásledování lidmi v důsledku přetrvávání nesmyslných pověr, vedly v minulých desetiletích k výraznému úbytku netopýrů nejen u nás, ale v celé Evropě. Proto v roce 1991 uzavřely evropské země Dohodu o ochraně netopýrů v Evropě (zkratka EUROBATS), která se stala součástí Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů, tzv. Bonnské konvence, z roku 1979. Řada druhů netopýrů totiž migruje na kratší či delší vzdálenosti, přičemž překračuje mnohé státní hranice, a proto je pro jejich ochranu nutná mezinárodní spolupráce.

Česká republika podepsala Dohodu již v roce 1994 azavázala se tak pečovat o populace všech druhů netopýrů na svém území a o jimi obývaná stanoviště a podnikat opatření k jejich ochraně. Žádná zákonná ochrana však nemůže fungovat bez spolupráce s veřejností. Proto sekretariát EUROBATS, který koordinuje a kontroluje dodržování podmínek dohody, vyhlašuje každoročně tzv. Evropskou noc pro netopýry. Pod tímto názvem se skrývají nejrůznější akce, jejichž cílem je seznamovat co nejširší veřejnost s netopýry, jejich významem v přírodě a nutností jejich ochrany. Konají se pravidelně na přelomu srpna a září současně na mnoha místech po celé Evropě, od roku 1998 také v České republice. V roce 2012 se díky mezinárodní kampani Rok netopýra 2011-2012 rozšířilo pořádání těchto akcí i na další kontinenty. Tím získala akce světový rozměr a byla proto přejmenována na Mezinárodní noc pro netopýry.

                             ORNIS

V neděli 2. září se v Přerově již potřetí uskuteční Evropská noc pro netopýry. Jde o akci pro širokou veřejnost, mající za úkol vyvrátit řadu mýtů a ukázat, že jde o tvory hezké a v každém případě nesmírně zajímavé. Protože jsou pro většinu lidí z nevědomosti stále zvířaty tajemnými, ukážeme vám, jak unikátní jsou svým přizpůsobením životu ve tmě v celé živočišné říši.

 

Jak napovídá název, jde o celoevropskou akci, vyhlašovanou mezinárodní organizací EUROBATS. Česko se jí účastní od samého začátku, což dokládá naše významné postavení ve výzkumu i ochraně netopýrů.

 

 Akci pořádají pracovníci ornitologické stanice Muzea Komenského v Přerově v areálu zahrady ORNIS v Bezručově ulici od 19.30 hodin. Návštěvníci budou mít možnost zblízka si prohlédnout nebo si i sáhnout na živého netopýra, projít si se zasvěceným výkladem naši výstavu o netopýrech a nebo shlédnout nesmírně zdařilý filmový dokument o životě těchto tvorů. Jednotné vstupné je 20 korun, akce se koná za každého počasí !

 

Plakát


Těšíme se na vás!

Logo muzea


Vyhledávání

Kalendář akcí Ornis

ZAVŘENO 

(12.10.2020 – 3.1.2022)
12.10.2020, 00:00:00 - 3.1.2022, 23:59:00

Z důvodu rekonstrukce budovy Ornis máme dlouhodobě zavřeno.

Ukončení příjmu výtvarných prací do soutěže pro děti „Zahrada plná života“. 

(22.1.2021 – 22.1.2021)
22.1.2021, 00:00:00 - 22.1.2021, 23:59:59

Drátování - květy 

(22.1.2021 – 22.1.2021)
22.1.2021, 16:00:00 - 22.1.2021, 18:00:00

výtvarná dína s Veronikou Matlochovou

Mokřady 

(2.2.2021 – 2.2.2021)
2.2.2021, 17:00:00 - 2.2.2021, 18:30:00

Přednáška o významu a ohrožení mokřadů Česka i světa. Bude 3. světová válka bojem o mokřady?

Ostatní akce

ZAVŘENO 

(1.12.2020 – 5.3.2021)
1.12.2020, 00:00:00 - 5.3.2021, 23:59:00

Hrad je mimo sezónu uzavřen. Zahájení nové sezóny 6. 3. 2021.