Monitoring průtahu rákosinových ptáků na Nesytu (NPR Lednické rybníky)

Dlouhodobý monitoring probíhá metodou odchytu ptáků do sítí, na stabilní lokalitě (západní rákosina na rybníce Nesyt u Sedlece na Moravě), ve stabilní dobu, do stabilní délky linie sítí (150 metrů).

Cíl výzkumu: změny v početnosti a druhovém složení protahujících ptáků, částečně i úspěšnost hnízdění naší populace (poměr počtu starých a mladých ptáků). Nově i vliv snížených hladin na Nesytu na uvedené ukazatele, vliv managementu lednických rybníků na intenzitu a druhové složení protahujících ptáků.

Doba odchytu: do roku 1999 vždy mezi 15.7. – 12.9., od roku 2000 vždy mezi 15. – 24.7.

Organizace: dříve organizováno Ústavem pro výzkum obratlovců ČSAV v Brně (1978 – 1984), později Správou CHKO Pálava (1994 – 2007), nyní ornitologickou stanicí Muzea Komenského v Přerově. Zodpovědný pracovník: dr. Josef Chytil

Spolupráce: především mnoho dobrovolníků z řad kroužkovatelů, spolupráce s místními obyvateli, z organizací AOPK Praha, včetně Správy CHKO Pálava.

Výsledky: celkem bylo za celé období chyceno na Nesytu 50 627 jedinců 81 druhu ptáka.

Publikace: v době rozsáhleji koncipovaných odchytů každoroční zprávy, z dřívějšího jedna souhrnná. V přípravě je shrnutí výsledků za období 2000 – 2010.

 Chytil J. 1995: Odchyt ptáků na rybníku Nesyt v roce 1994. Zprávy  ČSO, 40: 33-35.

Chytil J. 1996: Odchyt ptáků na rybníku Nesyt v roce 1995. Zprávy  ČSO, 42: 31-33.

Chytil J. 1997: Odchyt ptáků na rybníku Nesyt v roce 1996. Zprávy  ČSO, 44: 35-37.

Chytil J. 1998: Odchyt ptáků na rybníku Nesyt v roce 1997. Zprávy  ČSO, 46: 20-22

Chytil J. 1999: Odchyt ptáků na rybníku Nesyt v roce 1998. Zprávy  ČSO, 49: 11-13.

Chytil J. 2009: Dynamika průtahu rákosinových druhů ptáků na rybníce Nesyt (NPR Lednické rybníky). Zprávy MOS 67: 4-49.

Chytil J. & Antonínová V. 2000: Odchyt ptáků na rybníku Nesyt v roce 1999. Zprávy  ČSO, 50: 10-12.

Chytil J. & Pellantová J. 2000: Odchyt ptáků na rybníku Nesyt v letech 1978–1984. Sylvia 36: 106-112.


Vyhledávání

Kalendář akcí Ornis

Za nejkrásnějším ptákem Evropy 

(11.7.2020 – 11.7.2020)
11.7.2020, 07:00:00 - 11.7.2020, 12:00:00

pozorování a možná i kroužkování nejkrásnějšího ptáka Evropy

Houbařské pondělí 

(13.7.2020 – 13.7.2020)
13.7.2020, 17:00:00 - 13.7.2020, 19:00:00

vyprávění o právě rostoucích i jiných houbách, ukázky zpracování a další zajímavosti

Zahradní slavnost 

(2.8.2020 – 2.8.2020)
2.8.2020, 16:00:00 - 2.8.2020, 20:00:00

tradiční představení ZS a aktivit ORNIS netradiční formou

Evropská noc pro netopýry 

(5.9.2020 – 5.9.2020)
5.9.2020, 19:30:00 - 5.9.2020, 21:30:00

celoevropská akce na propagaci netopýrů

Ostatní akce

První proti okupantům. Přerovské povstání 1. 5. 1945 

(18.5.2020 – 1.11.2020)
18.5.2020, 00:00:00 - 1.11.2020, 23:59:59

Výstava k výročí konce 2. světové války odkrývá dramatickou historii prvního protinacistického povstání v zemi, které vypuklo 1. května 1945 v Přerově.

Vstupné 40/20 Kč

Příběh torza 

(26.5.2020 – 10.10.2020)
26.5.2020, 09:00:00 - 10.10.2020, 16:00:00

Sezónní výstava. Představení historie, stavebního vývoje, ikonografie a návrhů záchrany renesančního torza helfštýnského paláce.
V galerii na II. nádvoří potrvá do 11. 10.