Monitoring průtahu rákosinových ptáků na Nesytu (NPR Lednické rybníky)

Dlouhodobý monitoring probíhá metodou odchytu ptáků do sítí, na stabilní lokalitě (západní rákosina na rybníce Nesyt u Sedlece na Moravě), ve stabilní dobu, do stabilní délky linie sítí (150 metrů).

Cíl výzkumu: změny v početnosti a druhovém složení protahujících ptáků, částečně i úspěšnost hnízdění naší populace (poměr počtu starých a mladých ptáků). Nově i vliv snížených hladin na Nesytu na uvedené ukazatele, vliv managementu lednických rybníků na intenzitu a druhové složení protahujících ptáků.

Doba odchytu: do roku 1999 vždy mezi 15.7. – 12.9., od roku 2000 vždy mezi 15. – 24.7.

Organizace: dříve organizováno Ústavem pro výzkum obratlovců ČSAV v Brně (1978 – 1984), později Správou CHKO Pálava (1994 – 2007), nyní ornitologickou stanicí Muzea Komenského v Přerově. Zodpovědný pracovník: dr. Josef Chytil

Spolupráce: především mnoho dobrovolníků z řad kroužkovatelů, spolupráce s místními obyvateli, z organizací AOPK Praha, včetně Správy CHKO Pálava.

Výsledky: celkem bylo za celé období chyceno na Nesytu 50 627 jedinců 81 druhu ptáka.

Publikace: v době rozsáhleji koncipovaných odchytů každoroční zprávy, z dřívějšího jedna souhrnná. V přípravě je shrnutí výsledků za období 2000 – 2010.

 Chytil J. 1995: Odchyt ptáků na rybníku Nesyt v roce 1994. Zprávy  ČSO, 40: 33-35.

Chytil J. 1996: Odchyt ptáků na rybníku Nesyt v roce 1995. Zprávy  ČSO, 42: 31-33.

Chytil J. 1997: Odchyt ptáků na rybníku Nesyt v roce 1996. Zprávy  ČSO, 44: 35-37.

Chytil J. 1998: Odchyt ptáků na rybníku Nesyt v roce 1997. Zprávy  ČSO, 46: 20-22

Chytil J. 1999: Odchyt ptáků na rybníku Nesyt v roce 1998. Zprávy  ČSO, 49: 11-13.

Chytil J. 2009: Dynamika průtahu rákosinových druhů ptáků na rybníce Nesyt (NPR Lednické rybníky). Zprávy MOS 67: 4-49.

Chytil J. & Antonínová V. 2000: Odchyt ptáků na rybníku Nesyt v roce 1999. Zprávy  ČSO, 50: 10-12.

Chytil J. & Pellantová J. 2000: Odchyt ptáků na rybníku Nesyt v letech 1978–1984. Sylvia 36: 106-112.


Vyhledávání

Kalendář akcí Ornis

Vánoční setkání ornitologů 

(12.12.2019 – 12.12.2019)
12.12.2019, 17:00:00 - 12.12.2019, 20:00:00

ornitologické novinky, přednášky

Plstění, vánoční motivy na věnec 

(13.12.2019 – 13.12.2019)
13.12.2019, 16:00:00 - 13.12.2019, 18:00:00

výtvarná dílna

Vánoční strom pro ptactvo 

(22.12.2019 – 22.12.2019)
22.12.2019, 14:00:00 - 22.12.2019, 18:00:00

tradiční vánoční rozloučení s rokem v ORNIS, výroba ozdob na ptačí strom, lodičky ze skořápek, koledy, koncert nebo divadlo

Ostatní akce

Hrady v Posázaví 

(10.12.2019 – 10.12.2019)
10.12.2019, 17:00:00 - 10.12.2019, 18:00:00

Přednáška Lubomíra Vyňuchala, zaměřená na hradní lokality, které naleznete především na středním toku řeky Sázavy.

Korvínský dům (Horní náměstí 31)
10. prosince od 17 hodin
Jednotné vstupné 10 Kč

Hodiny ze Schwarzwaldu 

(20.9.2019 – 29.12.2019)
20.9.2019, 00:00:00 - 29.12.2019, 23:59:00

Výstava dřevěných kolečkových hodin (tzv. švarcvaldek, někdy také nazývaných hodiny selské) zhotovených hodináři z regionu jižního Německa i Čech od poloviny 18. do konce 19. století. Vybrané exponáty z nejrozsáhlejší soukromé sbírky tohoto typu hodin v Česku byly poprvé prezentovány na výstavě v UPM v Praze roku 2005.

Kaple přerovského zámku.
Vstupné 40/20 Kč.

Novoroční výstup 

(4.1.2020 – 4.1.2020)
4.1.2020, 08:00:00 - 4.1.2020, 15:00:00

V sobotu 4. ledna 2020 otevřeme hradní brány k příležitosti 43. ročníku Novoročního výstupu. Akci pořádáme ve spolupráci s přerovskou skupinou Klubu českých turistů.

Chystáme: pražení kávy, kávový bar, kování v historické kovárně, zabíjačkové dobroty atp.

Jednotné symbolické vstupné 20 Kč.